TR EN RU

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 

ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre Sağlığı, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına uygun, riskleri etkin bir biçimde yöneterek sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek.

 

Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun ürünü gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek

 

Maliyetlerin azaltılması ve ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ile çelik sektöründe lider konumunu korumak.

 

İnsan kaynaklarını, bilgi ve üretim teknolojilerini sürekli geliştirerek rekabet pozisyonunu korumak.

 

Tüm çalışanların eğitimini sürekli hale getirmek, eğitim programlarını düzenlemek ve tüm personelin katılımını sağlamak.

 

Çalıştığımız çevreyi kirletmemek, doğal kaynaklarımızı korumak, kaynak kullanımının en aza indirmek, tasarım ve imalatı en az fire oluşturacak, prosesleri daha düşük enerji tüketimi sağlayacak şekilde geliştirmek.

 

İş güvenliğini sağlamak için paydaşların, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile tehlikeleri belirleyerek riskleri azaltmak, imalat araç ve gereçleriyle, çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamak ve uygulamak, bedensel yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek.

 

Müşterileri, tedarikçi, paydaş ve çalışanlarımızın, bilgi ve fikri mülkiyetlerinin güvenliğini sağlamak, bilgi güvenliği ihlali durumunda en hızlı müdahale ile zararı en aza indirerek faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak.

 

Yaptığımız her işin ilk seferde, sürekli ve doğru yapılmasını sağlayarak uluslararası düzeyde rekabet ortamında bulunmak.

 

Uluslararası standartlara, yasal ve diğer şartlara uygun olarak çalışmak.

 

Ahmet Şuyun
Yönetim Kurulu Başkanı